Hướng dẫn thiết lập bảo mật cho tiền ảo Bitcoin

Cách bảo mật Bitcoin

Lưu trữ Bitcoin và các đồng tiền ảo trên sàn giao dịch thường có nhiều rủi ro lớn hơn các hình thức trữ coin trên các ví phần mềm hay ví lạnh. Chính vì lẽ đó các nhà đầu tư cần có nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ tài sản của mình. Trong […]